Tết Khu Già Già hay còn có một tên gọi khác là tết tháng sáu của người dân tộc Hà Nhì ở xã Ý Tý, Bát Xát, Lào Cai. Đây là một lễ hội lớn của người