Trên thế giới có rất nhiều người thích đi du lịch, Bên cạnh việc đi du lịch là để nghỉ dưỡng, nhiều người coi đó lại là cơ hội để khoe khoang với bạn bè mình trên