Rèm bệnh viện- rèm y tế ngoài chức năng che chắn giống như những loại rèm khác dùng trong gia đình còn giúp tao không gian kín đáo cho những bệnh nhân mỗi giường bệnh trong một