Nhạc cụ dân tộc Archive

Điệu kèn Pí Lè của dân tộc Phù Lá

Đối với người dân tộc Phù Lá, Sapa từ xa xưa họ đã cho rằng Đám Cưới chính là nghi lễ quan trọng nhất trong đời một con người. Chính vì lẽ đó mà dù có nghèo

Khám phá về nguồn gốc chiếc khèn của người Mông

Đã không biết từ bao nhiều đời nay, cây khèn đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người đồng bào Mông từ những cuộc vui cho đến nỗi buồn, tiếng khèn đều đi cùng những