Ở phía Nam của Sapa, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 35 km là Nậm Sài. Đây chính là nơi định cư từ rất lâu của người đồng bào dân tộc Xa Phó. Tuy cách Sapa