Nằm trong thung lũng Mường Hoa, thuộc địa phận chung của cả ba xã là Hầu Thào, Tả Van và Sử Pán Bãi Đá Cổ Sapa là một khu di tích rộng khoảng 8km2. Được phát hiện