Đối với người dân tộc Phù Lá, Sapa từ xa xưa họ đã cho rằng Đám Cưới chính là nghi lễ quan trọng nhất trong đời một con người. Chính vì lẽ đó mà dù có nghèo