Nếu tham dự những chuyến du lịch Sapa từ Hà Nội bạn sẽ có thời gian trong lịch trình để ghé thăm cửa khẩu Hà Khẩu. Tại cửa khẩu này bạn sẽ có cơ hội để thăm