Bạn cứ thử đến Sapa một lần vào mỗi mùa đông lạnh giá mà xem. Nơi đây sẽ chẳng khác nào một trung tâm của món ăn nướng với đủ các thể loại từ trứng đến cơm,