Là một trong những công trình ấn tượng được xây dựng bằng bê tông Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia ra đời từ những năm 1970 và nằm ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia.