Đền ông Hoàng Bẩy hay còn có một cái tên khác là đền Bảo Hà, thuộc huyện Bảo Yên. Đền được lập lên để thờ thần vệ quốc Hoàng Bẩy, một người con, một người anh hùng