Cốc San là một quần thể gồm nhiều thác nước và hang động khác nhau, vậy nên nhiều người có thể gọi chúng với tên là động Cốc San hay thác Cốc San cũng là cùng chỉ