Có nhiều người , kể các những người dân Macau chính gốc đều ít khi biết được rằng , món bánh trứng nổi tiếng của họ được bắt nguồn từ nước Anh , đúng hơn là món